อีอีซีรุกคืบ เปิด ToR รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

Home > Pr > News > อีอีซีรุกคืบ เปิด ToR รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
4,606

อีอีซีรุกคืบ เปิด ToR รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย แถลงขั้นตอนการดำเนินการเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนในโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน พร้อมประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนปลายเดือนพฤษภาคมนี้


นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมกันระบุถึงกรอบเวลาของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ว่า พร้อมจะประกาศเชิญชวนนักลงทุนภาคเอกชนที่มีศักยภาพ ทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมประกวดราคาแล้วในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นี้ โดยมีเป้าหมายจะดำเนินการคัดเลือกผู้ลงทุนให้ได้ภายในปี 2561 นี้

โครงการนี้ครอบคลุมเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากสนามบินดอนเมือง-สนามบินอู่ตะเภาโดยแบ่งเป็น 3 ช่วงรวมระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร

1) รถไฟความเร็วสูงส่วนต่อขยาย แอร์พอร์ตลิงก์ ดอนเมือง-พญาไท ระยะทาง 21 กม.
2) รถไฟแอร์พอร์ตลิงก์ พญาไท-สนามบินสุวรรณภูมิ ระยะทาง 29 กม.
3) รถไฟความเร็วสูงจาก สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินอู่ตะเภา ระยะทาง 170 กม.
4) พัฒนาพื้นที่สถานีและสนับสนุนการให้บริการผู้โดยสาร

  • สถานีมักกะสันประมาณ 150 ไร่ สำหรับการเป็นสถานีหลักรถไฟความเร็วสูง
  • สถานีศรีราชาประมาณ 100 ไร่ สำหรับการเป็นสถานี เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟ และโรงซ่อม หัวรถจักรของรฟท.

กรอบการร่วมลงทุนในครั้งนี้ได้มีการนำเอาข้อเสนอและความคิดเห็นที่ได้รับจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมาพิจารณาอย่างจริงจัง เพื่อให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนบนหลักการเปิดกว้างให้เกิดการแข่งขันของภาคเอกชน (International Bidding) เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ โดยจะดำเนินโครงการภายใต้ประกาศคณะกรรมการนโยบายเรื่องการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือ PPP EEC Track


นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ อีอีซี กล่าวว่า “ด้วยการออกแบบกระบวนการให ้รวดเร็วและกระชับในรูปแบบ พีพีพี อีอีซี แทรค จะทำให ้การเดินหน้าของโครงการรวดเร็ว สอดรับไปกับการพัฒนาของเขตพิเศษภาค ตะวันออก สำหรับสถานีที่รถไฟจะวิ่งผ่านนั้น นอกเหนือไปจากเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมสำหรับประชาชน แล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งที่รองรับการพัฒนาและการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกสามจังหวัดอีกด้วย”

 

เอกสารประกอบการแถลงข่าว "สรุปสาระสำคัญ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และ อู่ตะเภา" คลิกที่นี่

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

ติดต่อเรา