3 วิทยุจีน พบเลขาธิการฯ อีอีซี พูดคุยประเด็น อีอีซี เชื่อม ไทย-จีน และภูมิภาค พัฒนาอุตฯ 4.0

Home > Pr > News > 3 วิทยุจีน พบเลขาธิการฯ อีอีซี พูดคุยประเด็น อีอีซี เชื่อม ไทย-จีน และภูมิภาค พัฒนาอุตฯ 4.0
776

3 วิทยุจีน พบเลขาธิการฯ อีอีซี พูดคุยประเด็น อีอีซี เชื่อม ไทย-จีน และภูมิภาค พัฒนาอุตฯ 4.0

สื่อมวลชนจีน 3 สังกัด จาก สถานีวิทยุกระจายเสียงประชาชนยูนนาน สถานีวิทยุกระจายเสียงประชาชนกว่างซี และสถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศแห่งชาติจีน (CRI) สนใจโครงการอีอีซี รวมถึงความเชื่อมโยงของโครงการ อีอีซี กับสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอื่นๆ ภายในภูมิภาค  โดยร่วมพบปะและพูดคุยกับ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ทั้งนี้ นายคณิศ ได้นำเสนอข้อมูลความเป็นมา และเป้าหมายของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยใช้เอกสารและแผนที่ซึ่งใช้ในการนำเสนอต่อคณะมนตรีแห่งรัฐของจีน นำโดย นายหวัง หย่ง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงจากรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนจีนกว่า 500 คน ในโอกาสเยือนพื้นที่อีอีซี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ประกอบการอธิบาย

นอกจากนั้นสื่อมวลชนจากจีนคณะนี้ยังให้ความสนใจในประเด็นดังต่อไปนี้
- โอกาสทางด้านการค้าการลงทุน และสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจากจีนจะได้รับหากมาร่วมลงทุนในอีอีซี 
- การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมไทย 
- 6 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เชื่อมโยงกันระหว่างไทยและจีน 
- การพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างไทยและจีน

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC Hot News Vol.39

ติดต่อเรา