Home > Pr > News > EEC ย้ำความเชื่อมโยงในอาเซียนร่วมงาน Belt and Road Summit 2019 ที่ฮ่องกง

EEC ย้ำความเชื่อมโยงในอาเซียนร่วมงาน Belt and Road Summit 2019 ที่ฮ่องกง

221

EEC ย้ำความเชื่อมโยงในอาเซียนร่วมงาน Belt and Road Summit 2019 ที่ฮ่องกง

นางลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และคณะฯ เข้าร่วมงาน  “การประชุม Belt and Road Summit  (BRS) ครั้งที่ 4”  ที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลฮ่องกงและองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นในด้านความร่วมมือ รวมถึงหาโอกาสทางด้านธุรกิจ ซึ่งครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 5,000 คน จาก 55 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ และมีโครงการกว่า 200 โครงการ เข้าร่วมในช่วงจับคู่ทางด้านการลงทุนและธุรกิจ รวมทั้งมีการพบปะระหว่างเจ้าของโครงการ นักลงทุน และผู้ให้บริการ 

ในวันที่สองของการจัดงาน นางลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ขึ้นเวทีเสวนาถึงแนวทางความร่วมมือและเชื่อมโยงระหว่าง Greater Bay Area กับประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน โดยแนวทางความเชื่อมโยงหลักจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน, การค้าและการลงทุน, การแลกเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ท่องเที่ยว และการศึกษา และได้รับเชิญเข้าร่วมหารือในช่วง Business Matching ถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการและบูรณาการร่วมกัน

 

ในวันเดียวกัน รองเลขาธิการฯ และรักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง พบปะหารือกับ Federation of Hong Kong Industries ซึ่งได้นำภาคเอกชนฮ่องกงที่มีศักยภาพสูง และดำเนินกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อหารือถึงแนวทางและโอกาสการลงทุนในพื้นที่ EEC โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และแนวทางที่บริษัทศักยภาพสูงเหล่านี้จะสามารถเข้ามาลงทุนและพัฒนาร่วมกันในพื้นที่ EEC
นอกจากนี้ EEC ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน โดยมีนักลงทุนเข้ามาเยี่ยมชมบูธของ EEC เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ EEC มาบ้างแล้วและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆและความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

ติดต่อเรา