"อาชีวะ" มาแรง มีตำแหน่งงานรอแน่นอนโดยเฉพาะสาขาที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC 

Home > Pr > News > "อาชีวะ" มาแรง มีตำแหน่งงานรอแน่นอนโดยเฉพาะสาขาที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC 
360

"อาชีวะ" มาแรง มีตำแหน่งงานรอแน่นอนโดยเฉพาะสาขาที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC 

นอกเหนือจากบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากระดับอุดมศึกษาแล้ว พื้นที่ EEC ยังมีความต้องการแรงงานจากอาชีวศึกษาจำนวนมาก เห็นได้จากข้อมูลเปรียบเทียบ Demand และ Supply ของทั้ง 3 จังหวัด (ชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา) ที่เป็นผลสำรวจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ในช่วงปี 2560-2564  และรายงานโดยศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา EEC พบว่า ยังมี Demand (แรงงานอาชีวศึกษาซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด) ที่มากกว่า Supply (จำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษา) อย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีแนวโน้มที่ช่องว่างดังกล่าวจะลดลงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีเยาวชนให้ความสนใจเบนเข็มมาเรียนด้านอาชีวศึกษามากขึ้น ขณะที่ตำแหน่งงานที่รองรับแรงงานอาชีวศึกษาก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ตามการขับเคลื่อนของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่ทั้ง "งานหาคน" และ "คนหางาน" มาบรรจบพบกันอย่างเหมาะเจาะลงตัว


            ขณะเดียวกันข้อมูลเกี่ยวกับ 5 อันดับความต้องการแรงงานอาชีวศึกษาในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งกลุ่ม First S-Curve และ New S-Curve ของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ EEC จะช่วยทำให้เยาวชนและครอบครัวในพื้นที่วางแผนการศึกษาได้อย่างตรงจุด โดยเห็นความสำคัญของการเรียนสายอาชีพ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานใน EEC  ซึ่งจะสามารถมีอาชีพที่ทำรายได้งาม โดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่อื่น 
            ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ใช้ “สัตหีบโมเดล” ซึ่งเป็นการจับคู่การจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษาในพื้นที่ EEC กับภาคอุตสาหกรรมและนักลงทุนแบบรอบด้าน เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพอย่างแท้จริง เบื้องต้นได้นำร่องโดยวิทยาลัย 12 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี, วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ, วิทยาลัยเทคนิคพัทยา, วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี, วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา, วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม, วิทยาลัยเทคนิคระยอง, วิทยาลัยเทคจันทบุรี, วิทยาลัยเทคนิคตราด, วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
           

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

ติดต่อเรา