รายการ EEC Focus ตอน "แหลมฉบังเฟส 3 เชื่อมการค้าโลก สู่อาเซียน"

Home > Pr > News > รายการ EEC Focus ตอน "แหลมฉบังเฟส 3 เชื่อมการค้าโลก สู่อาเซียน"
208

รายการ EEC Focus ตอน "แหลมฉบังเฟส 3 เชื่อมการค้าโลก สู่อาเซียน"

ความสำคัญของแหลมฉบังเฟส 3 หนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานหลักของ EEC ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในเวทีนานาชาติ

         สัมภาษณ์ เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ถึงศักยภาพของแหลมฉบังเฟส 3 และการนำระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมบทบาทของไทยในการเชื่อมการค้าโลกกับอาเซียน 

          * ติดตามชมรายการ EEC Focus ทาง TNN ช่อง 16 ที่จะมาอัพเดททุกความรู้ ทุกความเคลื่อนไหว และการลงทุน ใน EEC รวมทั้งรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 14.30-15.00 น.

ติดต่อเรา