สกพอ. เยือนมณฑลกวางตุ้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพบปะให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ EEC แก่ภาคเอกชนชั้นนำจากจีน

Home > Pr > News > สกพอ. เยือนมณฑลกวางตุ้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพบปะให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ EEC แก่ภาคเอกชนชั้นนำจากจีน
117

สกพอ. เยือนมณฑลกวางตุ้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพบปะให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ EEC แก่ภาคเอกชนชั้นนำจากจีน

       นางลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก​ (สกพอ.) พร้อมด้วยนางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับ
นาย หลิน จี รองเลขาธิการรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง และ นายเก๋อ จางเหว่ย ประธานคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พื้นที่ EEC) กับมณฑลกวางตุ้ง โดยมณฑลกวางตุ้งถือเป็นมณฑลที่มีประชากรและมูลค่า GDP มากที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีนมากว่า 30 ปี พร้อมกันนี้ คณะฯ ได้หารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง EEC กับมณฑลกวางตุ้ง ในด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล Smart City โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษ Greater Bay Area (GBA) ซึ่งเหล่านี้เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงของมณฑลกวางตุ้ง โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษ Greater Bay Area (GBA) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นของฮ่องกง มาเก๊า และมณฑลกวางตุ้ง 

 

 

   

        ทั้งนี้ ได้หารือกับผู้บริหารมณฑลกวางตุ้ง เกี่ยวกับการเยือนประเทศไทยของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลกวางตุ้ง พร้อมด้วยภาคเอกชนชั้นแนวหน้าของมณฑลกว่า 100 ราย ที่คาดว่าจะเดินทางมาเยือนพื้นที่ EEC ในเดือนมิถุนายน 2562 นี้

        นอกจากนี้ คณะ ฯ ยังได้ร่วมพบปะหารือกับภาคเอกชนในมณฑลกวางตุ้งที่มีศักยภาพสูง และดำเนินกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ บริษัท BYD Auto บริษัท Mindray Medical International และบริษัท Huawei Technologies  โดยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และแนวทางที่บริษัทศักยภาพสูงเหล่านี้จะสามารถเข้ามาลงทุน และร่วมกันพัฒนาพื้นที่ EEC 

 

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC Hot News Vol.53

ติดต่อเรา