Home > Pr > News > EEC จุดเปลี่ยนประเทศไทย

EEC จุดเปลี่ยนประเทศไทย

450

EEC จุดเปลี่ยนประเทศไทย

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อธิบายถึงเหตุผลของการที่รัฐบาลผุดโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตลอดจนรายละเอียดและรูปแบบการดำเนินการ เชื่อมั่นหากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ แล้วเสร็จ จะดึงดูดนักลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชี้การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Approach) ในรูปแบบของ EEC เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติ 

รับชม "EEC จุดเปลี่ยนประเทศไทย" รายการฟังหูไว้หู ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ทางช่อง 9 MCOT HD

 

ติดต่อเรา