Home > Pr > News > สกพอ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำใน อีอีซี

สกพอ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำใน อีอีซี

283

สกพอ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำใน อีอีซี

          วันนี้ (15 พ.ค.2563) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก  โดยมีนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัดระยอง กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน เข้าร่วม ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

          ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ฯ ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมรับฟังการบรรยายถึง สถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำการจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ภาคตะวันออก แผนการบริหารจัดการน้ำ และการขับเคลื่อนแผนงาน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันเข้าเยี่ยมชม บริเวณจุดติดตั้งสถานีสูบน้ำชั่วคราวคลองสะพาน – อ่างเก็บน้ำประแสร์ เพื่อติดตามความพร้อมการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน

ติดต่อเรา