จับชีพจรการลงทุนใน EEC 

Home > Pr > News > จับชีพจรการลงทุนใน EEC 
894

จับชีพจรการลงทุนใน EEC 

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้าง ผู้ประกอบการค้าและ อุตสาหกรรมไทย ให้สัมภาษณ์พิเศษรายการ Nation BIZ Insight ช่วง Business Hard Talk ทางช่อง Nation TV 22 ได้นำเสนอมุมมองที่น่าสนใจหลายประการเกี่ยวกับ EEC ดังนี้

        - ยืนยัน EEC ไม่ได้ช้าจนเสียโอกาส เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
        - มั่นใจสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการลงทุนใน EEC ดีที่สุดในโลก
        - เห็นด้วยกับการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น นับเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น เพื่อการวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งให้กับประเทศไทย
        - เห็นควรที่จะนำ EEC ไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาพท้นที่อื่นของประเทศต่อไป

ติดต่อเรา