Home > Pr > News > ญี่ปุ่น เยือน EEC กระชับความสัมพันธ์ พร้อมหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพการร่วมลงทุน ใน EEC

ญี่ปุ่น เยือน EEC กระชับความสัมพันธ์ พร้อมหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพการร่วมลงทุน ใน EEC

176

ญี่ปุ่น เยือน EEC กระชับความสัมพันธ์ พร้อมหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพการร่วมลงทุน ใน EEC

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 Mr. Shigeru KIYAMA (Special Advisor to the Cabinet) Mr. Kazuya NASHIDA (Ambassador of Japan) และคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ การเงินการลงทุน ได้เข้าพบ นาย คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมด้วย นางลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการสายงานการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะทำงาน ให้การต้อนรับ เพื่อหารือด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพระบบเศรษฐกิจไทย ทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น พร้อมกันนี้ได้ร่วมหาแนวทางการร่วมลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่น โดยเฉพาะการร่วมลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในอีอีซี

 

 

ติดต่อเรา