Home > Pr > News > 'สวนนงนุชพัทยา' ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ยกระดับการท่องเที่ยว-เกษตรอัจฉริยะ

'สวนนงนุชพัทยา' ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ยกระดับการท่องเที่ยว-เกษตรอัจฉริยะ

278

'สวนนงนุชพัทยา' ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ยกระดับการท่องเที่ยว-เกษตรอัจฉริยะ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเด่นของภาคตะวันออกมาเนิ่นนาน โดยเฉพาะพัทยา ซึ่งเป็นหมุดหมายระดับโลก มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และครบครัน รวมถึงมีศักยภาพสูงในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ โดยมี 'สวนนงนุชพัทยา' หนึ่งในผู้ประกอบการสำคัญในอุตสาหกรรมนี้ที่โดดเด่น เตรียมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและเกษตรอัจฉริยะ สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนประเทศด้วยนโยบาย Thailand 4.0

       สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depaสาขาภาคตะวันออก นำโดยนายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานกิจการสาขา ร่วมประชุมกับผู้บริหารสวนนงนุชพัทยา เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่สวนนงนุชพัทยา โดยสามารถใช้พื้นที่สวนนงนุช เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำแปลงเกษตรอัจฉริยะ ที่ใช้เทคโนโลยี (Internet of Thing: IoT)  ในการบริหารจัดการ       นอกจากนี้ สวนนงนุชพัทยา ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม ช้อป ใช้เทคโนโลยี เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในมิติอื่น ๆ ของการให้บริการในสวนนงนุช พัทยา โดยเน้นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการยกระดับการเกษตรด้วยเทคโนโลยีได้อีกด้วย

       ทั้งนี้ depa สาขาภาคตะวันออก ร่วมกับสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น และสวนนงนุช พัทยา จัดทำโครงการนำร่องผ่านกลไก Digital Startup และการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร ต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยวันที่ 22 มกราคมนี้เตรียมลงพื้นที่จริง เพื่อรับโจทย์นำร่องสู่การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรมต่อไป

       สวนนงนุชพัทยา ตั้งอยู่ระหว่าง พัทยา – สัตหีบ หลักกิโลเมตรที่ 163 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีได้เปิดอย่างเป็นทางการในเมื่อปี 2523 พร้อมจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยและการแสดงช้างแสนรู้ภายในโรงละคร       ปัจจุบันสวนนงนุชพัทยา ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในระดับแนวหน้าของภาคตะวันออกและประเทศไทย  มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 1,700 ไร่ รวบรวมพันธุ์ไม้ในเขตร้อนมากกว่า 18,000 ชนิดเป็นศูนย์กลางของสวนพฤกษศาสตร์ระดับโลกภายใต้แนวคิดรักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ในแต่ละวันมีผู้เข้าเยี่ยมชมไม่น้อยกว่า 5,000 คน และยังได้รับการยกย่องให้ติด 1 ใน 10 ของสวนที่สวยที่สุดในโลก

       สวนนงนุชพัทยา เป็นอีกหนึ่งในจุดขายด้านไมซ์ที่สำคัญของ EEC เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน สามารถรองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลัง การประชุม สัมมนา ถือเป็นการให้บริการที่ครบวงจรสู่การพัฒนาท่องเที่ยวอย่างแท้จริง มีศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา ขนาดพื้นที่รวม 15,500 ตร.ม.
นงนุชเทรดดิชั่นฮอลล์
มีพื้นที่รวมกว่า 3,168 ตร.. รวมถึงลานอารีน่า ซึ่งตั้งอยู่อยู่ที่ นงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ หรือสวนนงนุช 2 มีพื้นที่ 6,183 ตารางเมตร มีเวทีขนาด 288 ตารางเมตร มีพื้นที่รวม 5,675 ตารางเมตร พร้อม จอ LED และเทคนิคแสง สี เสียง สามารถรองรับการจัดงานอีเวนท์ขนาดใหญ่ได้

 

ติดต่อเรา