Home > Pr > News > ไทยผงาด เบอร์ 1 โลก ประเทศที่ดีที่สุด ในการเริ่มต้นธุรกิจ

ไทยผงาด เบอร์ 1 โลก ประเทศที่ดีที่สุด ในการเริ่มต้นธุรกิจ

2,750

ไทยผงาด เบอร์ 1 โลก ประเทศที่ดีที่สุด ในการเริ่มต้นธุรกิจ

ศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลก ฉายชัดขึ้นอีกครั้ง เมื่อผลสำรวจจาก US.News & World Report ชี้ชัดว่าไทยติดอันดับ 1 ของโลก ในฐานะประเทศที่ดีที่สุด ในการเริ่มต้นธุรกิจ จากทั้งหมด 73 ประเทศ

      US. News & World Report  สำนักข่าวจากสหรัฐอเมริกา ที่เผยแพร่ข่าว ความเห็น และผลการจัดอันดับต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยม  ได้เปิดเผยผ การจัดอันดับประเทศที่เหมาะสมการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลก ประจำปี 2563 หรือ Best Countries to Start a Business 2020  โดยสำรวจจากผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจในการลงทุนของธุรกิจต่าง ๆ  จำนวน 6,000 ราย  พบว่า ประเทศไทย ติดอันดับ 1 ของโลก ประเทศที่ดีสุดในการเริ่มต้นธุรกิจจากทั้งหมด 73 ประเทศ 

       โดยอันดับรองลงมาได้แก่ ได้แก่ อันดับ 2 มาเลเชีย อันดับ 3 จีน อันดับ 4 สิงคโปร์  อันดับ 5 อินเดีย อันดับ 6 ฟิลิปปินส์  อันดับ 7 เม็กซิโก  อันดับ 8 สวิตเซอร์แลนด์ อันดับ 9 อินโดนีเชีย และอันดับ 10 แคนาดา  ขณะที่เวียดนาม อันดับ 12 สหรัฐอเมริกา อันดับ 15  เยอรมนี อันดับ 17 ญี่ปุ่น อันดับ 18  ฝรั่งเศส อันดับ 19 ออสเตรเลีย อันดับ 21 และเกาหลีใต้ อันดับ 23    

       ผลการจัดอันดับนี้ขึ้นอยู่กับ 5 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่  สามารถลงทุนได้ในราคาไม่แพง  ระบบ ราชการ ต้นทุนการผลิตถูก เชื่อมต่อกับประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ของโลก (ทำเลยุทธศาสตร์) และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย
เท่านั้นยังไม่พอ ผลสำรวจนี้ยังรายงานว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมกับการลงทุนมากที่สุด หรือ Best Countries to Invest Inเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากโครเอเชีย อันดับ 3 สหราชอาณาจักร อันดับ 4 อินโดนีเซีย อันดับ 5 อินเดีย อันดับ 6 อิตาลี อันดับ 7 ออสเตรเลีย อันดับ 8 เวียดนาม อันดับ 9 ลัตเวีย และอันดับ 10  สิงคโปร์
 
ที่มา:  www.usnews.com/news/best-countries/best-start-a-business

ติดต่อเรา