Home > Pr > News > UTapaoAerotropolis > มอบหมายผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เข้าร่วมการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลปกครองสูงสุด พร้อมรับปฏิบัติหากการพิจาณาของศาลเป็นประการใ

มอบหมายผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เข้าร่วมการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลปกครองสูงสุด พร้อมรับปฏิบัติหากการพิจาณาของศาลเป็นประการใ

315

มอบหมายผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เข้าร่วมการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลปกครองสูงสุด พร้อมรับปฏิบัติหากการพิจาณาของศาลเป็นประการใ

         วันนี้ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือและประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตร ได้ยื่นคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดได้รับพิจารณาตามคดีหมายเลขดำที่ อ.381/2562 โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน รวมทั้งมอบอำนาจให้สำนักอัยการสูงสุดดำเนินการจัดทำคำแก้อุทธรณ์ และได้ส่งคำแก้อุทธรณ์พร้อมเอกสารและหลักฐานไปยังศาลปกครองสูงสุดแล้วนั้น ในวันนี้ผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมรับฟังการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลปกครองสูงสุด โดยผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้แถลงด้วยวาจาต่อศาลเพื่อเป็นการสรุปข้อเท็จจริงตามคำแก้อุทธรณ์ที่ได้จัดส่งให้ศาลปกครองสูงสุดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเป็นประการใด คณะกรรมการคัดเลือกฯ พร้อมปฏิบัติตามคำพิพากษา
        อนึ่ง การดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนของโครงการฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินข้อเสนอซองที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) ของกลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตร ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองสูงสุด และถือเป็นกระบวนการทำงานแบบคู่ขนานในระหว่างการรอผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดต่อไป

ติดต่อเรา