Home > Content > เอกสารการเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

เอกสารการเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

5,486
Share on Facebook Share on Twitter

เอกสารการเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

เอกสารการเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาร่วมลงทุน (เอกสารแนบ 1)

ข้อมูลสาระสำคัญชองวิธีการคัดเลือกเอกชน (เอกสารแนบ 2)

 

 

 

 

ติดต่อเรา